Wanneer is Re-integratie 2e spoor niet langer verplicht?

Re-integratie 2e spoor is een belangrijk onderdeel van het re-integratieproces voor werknemers die langdurig ziek zijn en niet meer kunnen terugkeren naar hun eigen functie. Het houdt in dat er wordt gezocht naar passend werk buiten de eigen organisatie. Echter, er zijn gevallen waarin de verplichting tot re-integratie 2e spoor niet langer geldt en wel in de volgende situaties

–          Volledige arbeidsongeschiktheid: Als een werknemer volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard door het UWV, is er geen verplichting meer tot re-integratie 2e spoor. Dit betekent dat de werknemer niet meer in staat wordt geacht om te werken, waardoor het zoeken naar ander passend werk niet langer van toepassing is.

–          De zieke werknemer is structureel functioneel beperkt: in sommige gevallen kan een werknemer structureel functioneel beperkt worden verklaard door een bedrijfsarts. Dit houdt in dat de werknemer door lichamelijke of geestelijke beperkingen langdurig niet in staat is om zijn oorspronkelijke functie uit te voeren en er ook geen mogelijkheden zijn voor ander passend werk. In deze situaties geldt er geen verplichting tot re-integratie 2e spoor.

–          De werknemer is gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: wanneer een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard door het UWV, kan er nog steeds een verplichting zijn tot re-integratie 2e spoor. Echter, afhankelijk van de beoordeling van de arbeidsdeskundige, kan het voorkomen dat de werknemer niet langer verplicht is om dit traject te doorlopen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er binnen de eigen organisatie passend werk gevonden wordt dat de werknemer kan uitvoeren.

Het is belangrijk op te merken dat bovengenoemde situaties per situatie kunnen verschillen. Het is altijd aan te raden om contact op te nemen met een Arbo-arts, bedrijfsarts, of re-integratiedeskundige om de specifieke omstandigheden en mogelijkheden te bespreken. Daarbij is het van belang te weten dat UWV de werkgever bij de WIA-beoordeling als eindverantwoordelijke beschouwd.

https://spoor2reintegratiespecialist.nl